Binh Quyền (1988) (Lồng Tiếng) (Bản Đẹp)

140,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Diễn Viên : Lê Minh, Thiệu Mỹ Kỳ, Quan Lễ Kiệt, Huệ Thiên Tứ, Lưu Gia Huy, Lưu Đan, Quan Hải Sơn, Cao Hùng

Triệu Khang Dận với các anh chị em kết nghĩa Chài Vinh, Trịnh Ân và Hạ Đồng cùng nhau phù trợ Quách Oai kiến lập Hậu Châu, nhưng rể của Oai là Trương Vĩnh Đức đã cấu kết với Da Luật Thế Phàn của Khế Đơn giết Oai, Oai chết, truyền ngôi cho Chài Vinh. Hoàng hậu Thích Thích bày kế Vinh, lợi dụng Khang Dận nghị hòa với Da Luật An Đồ, lén cho người đánh Khế Đơn. Vinh thấy Dân được lòng dân, nghĩ cách tước đi binh quyền hắn, hai người xung đột với nhau, cuối cùng Khang Dận thắn, được ủng lập làm vua, lấy quốc hiệu là Tống, gọi là Tống Thái Tổ.

Cuộn