Casablanca Express (1989) (Thuyết Minh) - Phi Vụ Casablanca

20,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Chiến Tranh của Mỹ - Thuyết Minh Tiếng Việt

Năm 1942, Đức Quốc Xã âm mưu bắt cóc thủ tướng anh là  Winston Churchill, một người lính biệt kích được giao nhiệm vụ bảo vệ ông ấy.

Cuộn