David and Bathsheba (1951) (Vietsub) - Vua Đa-Vít Và Bát Sê-Ba

40,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Kinh Điển của Mỹ - Phụ Đề Tiếng Việt

Truyện vua David và bà Bathsheba là một phim phỏng theo thánh kinh Cựu Ước do Henry King đạo diễn và phát hành năm 1951.

Vua David vốn là rể của vua Saul, cưới nàng Michal. Hôn nhân này do chính vua Saul dàn xếp, khi ông thấy David được lòng dân chúng, ông đã toan tính nhờ tay quân Philistines đoạt mạng David, nhà vua muốn David lấy 100 đầu người Philistines làm sính lễ. Nhưng rồi hôn nhân chính trị này không có hạnh phúc.

Urigia là cận tướng trung tín và can trường của vua David, đã nhiều lần Urigia cứu mạng vua. Vợ của Urigia là nàng Bathsheba khả ái, nhưng hôn nhân của họ lại do cha Urigia xếp đặt và giữa hai người chưa nẩy nở ái tình trước hôn lễ. Vả, Urigia luôn đặt nặng trách nhiệm với vua David trên tình cảm riêng, thế nên cuộc hôn nhân này cũng không có hạnh phúc.

Hồi ấy, dân Do Thái đang có chiến tranh với dân Ammon. Một tối, vua David đang ở trên tầng thượng cung điện, chợt phát hiện nhà bên có người đàn bà tắm. Khi biết rằng đó là Bathsheba - vợ của Urigia, vua bèn sai quản gia mời nàng đến gặp. Và rồi, lề luật của dân Do Thái là người đàn bà hễ ngoại tình phải chịu tử hình bằng cách ném đá ngoài cổng thành. Vậy, đương khi chiến sự ác liệt - chiếm thành Rabba - vua David ngầm khiến Urigia vào nơi hiểm nguy để rồi phải chết...

Cuộn