Great Shanghai 1937 (1986) (Vietsub) - Đại Thượng Hải

20,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Võ Thuật Xưa của Hồng Kông - Phụ Đề Tiếng Việt

Câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải, bởi sự chiếm đóng của người Nhật năm 1937,  phim nói về ba Cộng Sự  phản bội tiếp tay cho Nhật và những  sự việc xảy ra với Nhật thanh niên yêu nước khi họ có nhiệm vụ ra tay ám sát  và cả cộng sự nguy hiểm đó.

Cuộn