Hồng Lâu Mộng (1987) (Thuyết Minh VTV3)

180,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Kinh Điển Của Trung Quốc - Thuyết Minh Tiếng Việt đài VTV3

Năm phát hành: 1987
Tổng đạo diễn: Vương Phù Lâm

Trong lịch sử văn học Trung Quốc. Hồng Lâu Mộng có một vị trí đặc biệt. Người Trung Hoa say mê đọc nó, bình luận về nó, sáng tác về nó đến nỗi nói:
“Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng,
Độc tận thi thư diệc uổng nhiên!”

Nghĩa là : (Mở miệng mà không nói Hồng Lâu Mộng thì đọc hết cả thi thư cũng vô ích!).

Cuộn