Huyền Thoại Đô Đốc Yamamoto (Vietsub)

40,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Chiến Tranh của Mỹ và Nhật

Câu chuyện xung quanh Đô đốc Yamamoto, vị tướng đã làm rạng danh nước Nhật, vùi dập hải đội kiêu hùng của Nga…người đã mang biển lửa tặng cho Trân Châu Cảng năm 1941. Đồng thời nêu cao tinh thần cảm tử đáng khâm phục của quân đội Nhật…

Cuộn