Lone Wolf And Cub Baby Cart In Peril (1972) (Vietsub) - Xe Nôi Gặp Nguy Hiểm

20,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Samurai của Nhật - Phụ Đề Tiếng Việt

Trong phần này đề cập đến tình cha con giữa Ogami Itto và Ogami Daigoro. Ngoài ra, bộ phim còn đề cập đến tình cha con giữa một nữ võ sĩ đã trốn khỏi phiên Awari và tổng thủ lãnh của các đại đạo nghệ sư rải rác khắp 60 châu trên toàn nước Nhật...

Cuộn