Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades (1972) (Vietsub) - Xe Nôi Về Miền Gió Chết

20,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Samurai của Nhật - Phụ Đề Tiếng Việt

Phim mở đầu với cảnh một đám Watari-kachi, võ sĩ hạ cấp được các lãnh chúa thuê chạy công cán, làm nhục hai mệnh phụ một nhà cao quý nào đó. Tuy không tham gia làm càn nhưng Magomura Kambei, võ sĩ trong đám Watari-kachi, nhận thấy trách nhiệm của mình và chọn cách rút thăm, chém chết một trong những kẻ thủ ác.
Giữa lúc đó, cha con thích khách Ogami Ittō đi qua, chứng kiến cảnh chém người.
Kambei thách đấu với Ittō nhưng chưa kịp đấu, Ittō xử hòa và nói "vì muốn để lại cho đời một Võ sĩ chân chính"....

Nội dung tập phim này chủ yếu xoay quanh quan điểm, triết lý của đạo Võ sĩ: bổn phận của người Samurai là gì? Thế nào là Võ sĩ đạo chân chính?
Người Võ sĩ chân chính không màng đến việc sống như thế nào, mà luôn tâm niệm chết như thế nào.
Đạo Võ sĩ chân chính, ấy là luôn sống trong cái chết vậy.

Cuộn