Ma Vực Đào Nguyên (1984) (Lồng Tiếng) (Bản Đẹp)

140,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Diễn Viên : Lưu Đức Hoa vai Phó Thanh Vân Triệu Nhã Chi vai Đường Kỳ Ngô Khải Hoa vai Mộ Dung Bạch Châu Tú Lan vai Sở Yên Hàn Lữ Hữu Huệ vai Lâm Tú Quân Dương Trạch Lâm vai Phó Thiên Thạch Thạch Kiên vai Phó Thiên Sơn Chu Thiết Hoa vai Vô Trần Tử Lưu Thục Nghi vai Bạch Điệp Nhi Huỳnh Doãn Tài vai Mạc Bất Si Tôn Qúy Khanh vai Mạc Bất Tham Châu Cương vai Mạc Bất Hận Diệp Lệ Hà vai Mạc Bất Sân Thượng Quan Ngọc vai Diệt Âm Sư Thái Âu Dương Diệu Tuyền vai Trần Huyền Sanh Trương Anh Tài vai Tĩnh Niệm Trần Địch Khắc vai Tô Đà Mật Lương San vai Phổ Gìa Diệp Phan Hoành Bân vai Trát Trát Cáp Nhĩ Phùng Quốc vai Sơ thất Lưu Thanh Vân vai đệ tử Điểm Thương Ngô Trấn Vũ vai đệ tử Đào Nguyên Đào Đại Vũ vai đệ tử Võ Đang Mao Thuần Quân Diệp Thiên Hành Ngô Hoa Sơn Ngô Bác Quân Âu Dương Chấn Hoa
Cuộn