Noah's Ark (1999) (Vietsub) - Đại Hồng Thủy

40,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Kinh Điển của Mỹ - Phụ Đề Tiếng Việt

Thiên Chúa trừng phạt loài người, ngoại trừ gia đình ông Noah. Thiên Chúa đã chọn ông một người công chính trước mặt Ngài và ra lệnh cho ông làm một con tàu khổng lồ, mang theo cả gia đình và các loài thú đại diện vào trong đó. Thiên Chúa hủy diệt thế giới bằng trận lụt Hồng Thủy. Sau đó, Thiên Chúa lập giao ước với Noah cùng tất cả những gì đi ra từ con tàu rằng Ngài sẽ không để Hồng Thủy hủy diệt loài người một lần nữa. “Các con trai ông Noah ra khỏi tàu là: ông Shem, ông Ham và ông Japheth; ông Ham là cha của ông Canaan. Ba ông này là con trai ông Noah và con cháu họ phân tán ra khắp mặt đất”

Cuộn