Perils Of The Sentimental Swordsman (1982) (Vietsub) - Sở Lưu Hương Đại Náo U Linh Sơn Trang

20,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Do Diễn Viên: Địch Long, La Liệt, Cốc Phong và Cố Quán Trung đóng

U Linh Sơn Trang là nơi quy tụ kẻ xấu khắp nơi về ẩn nấp. Khi thế lực của sơn trang ngày càng lớn mạnh, nội bộ bắt đầu lục đục, mưu đồ làm phản. Bát Vương gia lập tức hẹn Sở Lưu Hương tại Tuyết Địa Hành Cung để bàn kế đối phó.

Cuộn