Return Of The 18 Bronzemen (1976) (Vietsub) - Ung Chính Đại Phá Thập Bát Đồng Nhân

20,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Do các Diễn Viên: Huỳnh Gia Đạt, Thượng Quan Linh Phụng và Điền Bằng đóng

Bất chấp sự kháng cự của những người Hán yêu nước dù người Mãn Châu đã chiếm được Trung Quốc, nhưng Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh lo ngại các đệ tử Thiếu Lâm Tự sẽ cấu kết với các nghĩa sĩ hảo hán để lật đổ Thanh triều. Vì vậy, khi còn là Tứ A Ca Dận Chân, hắn đã cải trang, giấu tông tích để tìm cách vào Thiếu Lâm Tự xin học võ để trở thành một cao thủ võ lâm nhằm tìm cách tiêu diệt các nhà sư Thiếu Lâm Tự. Nhưng theo luật, hắn phải phá được Thập Bát Đồng Nhân Trận trước khi muốn rời khỏi chùa.

Cuộn