Thiên Sư Kỳ Môn (1984) (Lồng Tiếng) (Bản Đẹp)

140,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Diễn viên: Miêu Kiều Vỹ, Ông Mỹ Linh, Lưu Đan, Tưởng Lệ Bình, Hoàng Tạo Thời, Thạch Kiên, Quách Phong, Bạch Văn Bưu, Cam Quốc Vệ, La Quốc Duy

Ma đầu Thạch Tuyên một lòng muốn đoạt được chi bảo của Thiên Sư phái, đã dẫn thủ hạ tấn công vào phủ Thiên Sư. Trương Thiên Sư do đó bị thương, nhân lúc hỗn loạn mang theo chấn phái chi bảo bảo bôn tẩu. Thạch Tuyên vì thế sai ba đại sát thủ truy đuổi... Lâm Sở Yến là một cô gái tính tình cương trực, theo mẹ là Hồ đại thẩm học được phép thuật, có thể phát hiện được yêu ma, nàng một lòng hướng về Tư Đồ Văn Võ. Trương Thiên Sư phát giác Tư Đồ Văn Võ chân đạp thất tinh là kỳ tài tu đạo. Đồng thời biết được tấm lòng của Sở Yến nên có ý tác hợp cho hai người. Trong một lần tình cờ Tư Đồ Văn Võ quen biết được Ngưng Phụng, cả hai nảy sinh tình cảm. Không ngờ Phụng chính là một trong ba sát thủ của Thạch Tuyên phái tới, cuối cùng Nhân Phụng bị Sở Yến và Trương Thiên Sư giết chết. Tư Đồ Văn Võ vì thế mà ôm hận bỏ đi, cả hai liền vội vã đuổi theo.

Cuộn