Tuyển Tập Phim Lý Tiểu Long (Vietsub)

150,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Do Diễn Viên: Lý Tiểu Long, Miêu Khả Tú, Ngụy Bình Áo, Chuck Norris, Tiểu Kỳ Lân, Jim Kelly, Thạch Kiên, Bolo Young, Hàn Anh Kiệt, Điền Tuấn, Điền Phong, Huỳnh Chính Lợi và YY đóng

TRỌN BỘ TUYỂN TẬP PHIM LÝ TIỂU LONG GỒM 6 PHIM

  1. The Big Boss (1971) (Vietsub) - Đường Sơn Đại Huynh
  2. Fist Of Fury (1972) (Vietsub) - Tinh Võ Môn
  3. The Way Of The Dragon (1972) (Vietsub) - Mãnh Long Quá Giang
  4. Enter The Dragon (1973) (Vietsub) - Long Tranh Hổ Đấu
  5. Game Of Death (1978) (Vietsub) - Tử Vong Du Hí
  6. Game Of Death 2 (1981) (Vietsub) - Tháp Tử Vong
Cuộn