Tuyệt Đại Song Kiều (1979) (Lồng Tiếng) (Bản Đẹp)

120,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Diễn viên : Hoàng Nguyên Thân, Trần Ngọc Liên, Thạch Tú, Mễ Tuyết

Trên giang hồ khi đó, uy trấn thiên hạ phải nói đến Di Hoa Cung với bộ thần công tuyệt học Minh Ngọc thần công. Đối lại Di Hoa Cung lại là một nơi anh hùng cũng không dám bước vào, đó chính là Ác Nhân Cốc, nơi tập hợp những kẻ cùng hung cực ác, gian xảo, thủ đoạn. Có thể đối địch với Minh Ngọc thần công chính là Giá Y thần công mà người luyện đến tầng thứ 9 - cửu trùng thiên - là Yến Nam Thiên.

Cuộn