The Black Shield Of Falworth (1954) (Vietsub) - Hiệp Sỹ Hoàng Gia

40,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Do lời xàm tấu của Alban là kẻ bí mật âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, nhà quý tộc Falworth đã bị kết tội phản loạn và cả gia tộc phải bị xử tử theo lệnh của vua Henry IV. Tuy nhiên hai anh em Myles và Meg là con của Falworth lại thoát nạn và họ phải mai danh ẩn tích. Nhiều năm sau, tình cờ qua chiếc nhẫn có hình ưng sư, Myles mới biết ra gốc tích của mình. Chàng quyết tâm báo thù và giải oan cho cha, đồng thời cứu cho nước Anh đang đứng trên bờ vực thẳm bởi lòng tham lam và gian trá của Alban.

Cuộn